Étkezés

     

Tájékoztató

az ingyenes óvodai gyermekétkeztetésről
(100%-os normatív kedvezmény)

igényléséről

  

Kedves Szülők!

  

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív (INGYENES) kedvezményként kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermekek után ha:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentet összegének 130%-át, mely 2017-ben 110.224 Ft,
  5. nevelésbe vették.

Bővében tájékozódhatnak 328/2011. (XII.29.) és a 190/2015. (VII.20) Korm. rendeletben.

   

Az igényléshez a fenti feltételeket igazolni szükséges (a következő dokumentumokkal, a fenti pontoknak megfelelően)

  1. jegyző által kiadott határozattal,
  2. szakorvosi igazolással, (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet)
  3. a gyermekek Születési Anyakönyvi kivonatával, emelt családi-pótlék igazolással,
  4. jövedelemnyilatkozattal,
  5. Gyámhatósági igazolással.

Figyelem!

A 2016/17. nevelési évben leadott nyilatkozatok az új nevelési évben nem érvényesek. Ezért - amennyiben továbbra is igénylik a térítésmentes étkeztetést - kérjük, az új nyilatkozatokat az igazolásokkal együtt legkésőbb 2017. szeptember 5-ig a gazdasági irodába leadni szíveskedjenek.

 

Együttműködéseket köszönjük!

 

Kazinczi Eszter s.k.

óvodavezető

 mormativ_igenyles.pdf
 mormativ_igenyles.docx
 jovedelem_nyilatkozat.pdf
 jovedelem_nyilatkozat.doc

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA