Szünetek

    

2018. évi nyári zárás időpontjai

A Neszmélyi Székhely Óvoda nyári karbantartási zárása:

június 25 - július 20

Az Újbudai Napsugár Óvoda telephely nyári karbantartási zárása:

Július 23 - augusztus 17

A Kelenvölgyi Óvoda telephely nyári karbantartási zárása:

Július 02 - július 27

Az aktuálisan nyitvatartó és ügyeletet biztosító óvodáról későbbiekben adunk tájékoztatást.

A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság)
tájékoztatjuk a szülőket. Egyes telephelyek zárva tartása alatt az intézmény másik
telephelyén ügyeletet biztosít a gyermekek számára. Az ügyeleti igényt az óvoda által
kiadott nyomtatványon szükséges jelezni.

   
Az iskolai szünetek alatti nyitva tartás eljárásrendje
Az iskolai őszi, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év
közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság
jegyében írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma
(25fő/csoport) lehetővé teszi, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet
biztosítása mellett. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a
törvényes létszámkeret (25 fő/csoport) betartásával és a nevelőtestület véleményének
figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő
csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.

  
Létszámtól függetlenül nem vonható össze az a gyermekcsoport, ahol zárlattal járó fertőző
megbetegedés van.

   
A nyári időszakban alacsony létszám esetén is összevont csoporttal működhet az óvoda.

   
Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje
A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelési évente öt munkanap erejéig,
nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti
ellátást biztosítunk. Az ügyeletet forgó rendszerben az intézmény telephelyei biztosítják. A
mindenkori aktuális helyszínről a szülőket írásban a csoportszobák ajtaján és a bejáratoknál
elhelyezett faliújságokon tájékoztatjuk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület
szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és
értékelési feladatok ellátására használjuk fel.

   
A egész évre meghatározott nevelés nélküli napok időpontjáról az éves munkatervben a
„Nevelési év rendje” fejezetben tájékozódhatnak az óvoda honlapján. A szülők legkésőbb 7
nappal előbb hirdetmény formájában (a faliújságon) is értesítést kapnak. Az ügyeleti igényt
az óvoda által kiadott nyomtatványon szükséges jelezni.

   
Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti
vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA