Ismertető

Székhely intézmény

1112 Budapest, Neszmélyi út 22-24.

A Neszmélyi Óvoda Őrmező központjában hangulatosan parkosított zöld területtel körülölelt családias lakótelepi óvoda, melyben 6 homogén életkorú csoport működik. A gyermek csoportszobák tágasak, világosak. Mind a hat csoportszobának saját mosdója, öltözője, s kertkapcsolata van a játszóudvarral. A tágas előterek zöld fallal biztosítják a szülők számára a kényelmes várakozást. 1982-ben adták át az épületet, mely akkor elsődlegesen a lakótelep gyerekeinek ellátásárát biztosította. 2016. szeptemberében Kresz parkkal bővült óvodánk udvara.

  

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációjának lehetőségére, valamint a mikro- és makro társadalmi változásokra óvodánk rugalmasan reagált, és 1994-ben megnyitotta kapuit a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése előtt.

   

Az emelkedő gyermeklétszám eredményeként Újbuda Önkormányzata az óvoda bővítések keretében 2011-ben megnyitotta „B” épületünket. Így az eddigi négy csoport mellett további két csoportban tudjuk a kisgyermekek ellátását vállalni intézményünkben.

   

Alapító Okiratunkkal összhangban értelmi sérült és autizmussal élő gyermekeknek kínálunk együttnevelést a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei” alapján.

A sajátos nevelési igényű gyermekek befogadása sajátos arculatot ad óvodánknak, melyet a különbözőségekre való nyitottság, az elfogadás, az egyenlő esélyek biztosítására való törekvés és a tolerancia jellemez.

   

E szemléletünk hatja át pedagógiai munkánk mindennapjait, amely során érzékenyen reagálunk az egyre gyakrabban megjelenő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek problémáira.

   

A nevelőtestület számára sikerélményt, belső elégedettséget jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek, bizalommal fogadnak bennünket, s igyekszünk megnyerni őket az óvodai élet gazdagítására, munkánk segítésére, szükség esetén a nevelőmunkánk hatékonyabbá tételére.

   

A hangsúlyt elsősorban a testi képességek fejlesztésére helyezzük, hiszen ezek minden más képesség kialakulásának gyökerei. Fejlesztő munkánkat a korszerűen, minden igényt kielégítően felszerelt tornaszoba, valamint az udvari állandó és mobil mozgásfejlesztő eszközök segítik.

   

Sokat teszünk az érzelmi intelligencia fejlesztéséért a többségi és a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése során.

  

A sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni gyógypedagógiai fejlesztésére kialakított gyógypedagógiai foglalkoztató eszközeit folyamatosan gyarapítjuk, fejlesztjük, hogy minden gyermek képességeinek megfelelően hozzáférhetőek legyenek.

  

Az együttneveléshez szükséges tárgyi felszereltségünk korszerű, állandó bővítése, megújítása fenntartói, illetve pályázati, alapítványi támogatásokból folyamatosan történik.

  

Nevelőtestületünk tagjai igényes szakmai képzettségűek, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola számos speciális tanfolyamát elvégezték. Az egyéni képességeket fejlesztő, felzárkóztató munkájukban használják a Sindelar-Zsoldos felmérést és terápiát.

   

A Neszmélyi úti székhely és telephely óvodában minden gyermeknek felkínáljuk az INPP Gyakorlóprogramba való részvétel lehetőségét.

   

Az óvodapedagógusok munkáját két gyógypedagógus, két gyógypedagógiai és két pedagógiai asszisztens, valamint a fenntartó által biztosított óvodapszichológus, utazó logopédus és gyógytestnevelő segíti.

   

A kerület szakmai munkáját korábban bázisóvodaként, 2016-tól Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését koordináló Szakmai Centrumként is segítjük továbbképzések, előadások, bemutatók tartásával, minden érdeklődő és intézmény számára nyitott fejlesztő munkaközösség működtetésével.

© 2013-2017 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA