SZÜLŐI TÁJÉKOZTATÓ

Óvodai ellátás 2020. március 16-tól

Kedves Szülők! 

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket, hogy Újbuda Önkormányzata a következő intézkedéseket teszi a jelenlegi járvány veszélyhelyzetre tekintettel.

Újbuda területén elhelyezkedő valamennyi önkormányzati, magán, alapítványi, egyházi fenntartású) intézményekben az óvodai és bölcsődei ellátás hétfőtől, 2020. március 16-tól (hétfőtől) további intézkedésig átmenetileg szünetel.

A rendkívüli szünet időtartama alatt a gyerekek nem látogathatják az intézményt, ugyanakkor minden rászoruló segítséget kap. Az Önkormányzat nyomatékosan kér mindenkit, hogy a gyermekfelügyeletet ne a nagyszülőkkel, idős rokonokkal oldják meg. Rájuk kiemelten szükséges vigyázni.

Azoknak az önkormányzati fenntartású intézményekbe járó gyerekeknek a számára, akiket a szüleik semmiképpen nem tudnak elhelyezni máshova, biztosítjuk a felügyeletet a következő helyen:

Újbudai Napsugár Óvoda
Vezető: Láng Hanna
Cím: 1112 Budapest, Menyecske u.2.
Telefon: +36 1 3100132
E-mail: info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu

Az óvodában a gyermekeket 8-10 fős, vegyes csoportokban fogjuk elhelyezni, felügyeletükben, ellátásukban az óvoda dolgozói vesznek részt, beosztásuk szerint. (Nem saját, megszokott óvodapedagógusaik, dajkáik.)

Elsősorban, azon szülők gyermekeit várjuk az ügyeletbe, akik részt vesznek a kialakult helyzet folyamatos megoldásában:

- egészségügyi dolgozók,

- rendvédelmi dolgozók,

- közigazgatásban dolgozók,

- kereskedelemben dolgozók,

- közlekedésben dolgozók,

- szociális ellátásban dolgozók

- és egyéb közszolgálati feladatot ellátó dolgozók.

Természetesen egyedi elbírálások lehetségesek, ezt az intézményvezetővel szükséges egyeztetni.

Erről a tényről, valamint arról, hogy gyermekük nagy valószínűséggel nem jelent járványügyi fenyegetést a többi gyermekre, és az óvoda dolgozóira nézve, írásbeli nyilatkozatot kell tenniük.

Gyermekétkeztetés

Újbuda Önkormányzata az óvodások részére az étkeztetést - akiknek az otthoni déli étkeztetését a szülő nem tudja megoldani - továbbra is biztosítja.

A lemondott étkezések díját az Önkormányzat a szokásos módon jóváírja.

Kérem azokat a szülőket, akik az ügyeletet, illetve a gyermekfelügyeletet igénybe kívánják venni, hogy az ügyelet igénybevételét megelőző napon, 9 óráig jelezzék írásban az intézmény hivatalos email címén, telefonján, az E- menza rendszerben rendeljék meg a gyermek étkezését.

Munkatársaimmal mindent megteszünk, hogy megadjuk a megfelelő segítséget!

Budapest, 2020. március 15.

Győrffyné Molnár IlonaigazgatóBudapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri HivatalHumánszolgálati Igazgatóság Láng Hannaóvodavezető
Fájlok: 

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA