Ismertető

Újbudai Napsugár Óvoda telephely

1112 Budapest, Menyecske utca 2.

Dél- Budán a XI. kerületben az Őrmezei lakótelepen a Dúdoló bölcsőde és az Őrmezei iskola szomszédságában található.

  

Évek óta ellensúlyozni próbáljuk a lakótelepi környezet kedvezőtlen hatásait a gyereknevelésben.

  

Nevelési elveink:

  • Nevelési rendszerünkben hangsúlyosan kezeljük a külső világ tevékeny megismerését.
  • Egyre több természetes anyaggal ismertetjük meg és vesszük körül a gyermekeket.
  • Az innovatív pedagógiai törekvések különböző elemeit (pl. Waldorf, Lépésről-lépésre) beépítjük pedagógiai nevelőmunkánk folyamatába.
  • A nap folyamán biztosítjuk a gyermekek megnövekedett mozgásigényének, szükségleteinek kielégítését.
  • Egyéni bánásmóddal segítjük szocializációs fejlődésüket.
  • Minden gyermeknél alkalmazzuk a prevenciót. Az arra rászorulók esetében egyéni fejlesztési terv alapján kompenzáljuk a részfunkciókban való lemaradást.
  • 2016. szeptemberében beindítottuk a német nyelvvel való érzékenyítést az Újbudai Napsugár Óvodában is.
  • Az óvodai nevelés keretében folyó személyiségfejlesztés eredményeként képessé tesszük gyermekeinket az iskolai közösségbe történő beilleszkedésre, tanulmányaik megkezdésére.

A különböző pedagógiai törekvések hatással voltak szemléletünkre. Így került gondolkodásmódunk is egyre közelebb a természethez, a természetességhez. Megóvásuk egyre nagyobb súllyal szerepel – a világban és nálunk egyaránt – mivel jelenleg mindkettő veszélyeztetett helyzetben van.

   

2002-ben elnyertük a Madárbarát Óvoda címet. 2009-ben pedig sikeres pályázatunk eredményeként három évre, majd 2012-ben és 2015-ben újabb három évre megkaptuk a Zöld Óvoda címet. A címek köteleznek és meghatározzák szemléletünket, e területen végzett nevelőmunkánkat.

  

Szellemi és tartalmi megújulásunkat felszereltségünk igényes megválasztása is szolgálja. Ezért törekszünk a természetes anyagok és kiegészítők használatára.

  

Fontos számunkra, hogy korszerű, esztétikus és az érdeklődést spontán módon felkeltő szerep és képességfejlesztő játékok álljanak a gyermekek rendelkezésére. Óvodákban áttértünk a környezetbarát tisztítószerek használatára a 2016-os nevelés évtől.

  

Csoportszobáink világosak, berendezésükkel hangulatos családias légkört árasztanak.

Kihúzható napvédő ernyővel felszerelt, fedett teraszaink is vannak. Hatalmas zöld területű udvarral rendelkezünk.

  

A gyermekek egészségének megóvása és erősítése érdekében ezeket a lehetőségeket nevelési céljaink és feladataink szolgálatába állítjuk.

  

A gyermekek mozgásigényének kielégítését:

  • a tornaszobában korszerű sporteszközökkel,
  • az udvaron természetes anyagokból készült fával-, kötéllel kombinált mászókák, rollerek, kismotorok napi használatával biztosítjuk.

Minden csoport magán viseli az ott dolgozó felnőttek szemléletét, egyéniségét és nevelési attitűdjét. Testületünknek belső igénye töretlen a szakmai megújulásra. Ennek érdekében továbbképzésekre járunk, szakirodalomban búvárkodunk, különböző témákban fogalmak, elvek tisztázásában folyamatosan végzünk elemző munkát, véleménycserét.

  

Évek óta tapasztaltuk, hogy folyamatosan nő azoknak a gyermekeknek a száma, akik valamilyen részképesség hiánnyal, vagy különböző beilleszkedési problémával küzdenek. Ebből kiindulva 2011 júniusában, szeptember 1-i hatállyal alapító okiratunk módosult, ami már tartalmazta a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését a szakértői bizottság véleménye alapján.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA