Étkezés

     

Kedves Szülők!

A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100 %-át normatív (INGYENES)kedvezményként kell biztosítaniaz óvodai nevelésben részesülő gyermekek után ha:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentet összegének 130%-át, mely 2024-ban 230 649 Ft,
  5. nevelésbe vették.

Bővében tájékozódhatnak 328/2011. (XII.29.) és a 190/2015. (VII.20) Korm. rendeletben.

Az igényléshez a fenti feltételeket igazolni szükséges (a következő dokumentumokkal, a fenti pontoknak megfelelően)

  1. jegyző által kiadott határozattal,
  2. szakorvosi igazolással, (5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet)
  3. a gyermekek Születési Anyakönyvi kivonatával, emelt családi-pótlék igazolással,
  4. jövedelemnyilatkozattal,
  5. Gyámhatósági igazolással.

Figyelem!

A 2023/24. nevelési évben leadott nyilatkozatok az új nevelési évben nem érvényesek. Ezért - amennyiben továbbra is igénylik a térítésmentes étkeztetést - kérjük, az új nyilatkozatokat az igazolásokkal együtt legkésőbb 2024. szeptember 1-ig elektronikusan  (info@kelenvolgyiormezeiovi.ujbuda.hu címre) megküldeni szíveskedjenek. Az eredeti - papír alapú -nyilatkozatokat az igazolásokkal együtt a gyermek első óvodai napján kérjük leadni.

Együttműködéseket köszönjük!

Láng Hanna

óvodavezető

Nyilatkozaz ingyenes gyermekétkeztetés igénybevételéhez
Jövedelem nyilatkozat

Az emenza rendszer használatát bemutató videó és a szülői tájékoztató ide kattintva érhető el.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA