BEMUTATKOZÁS

    

Óvodánk a főváros délnyugati részén, Kelenvölgyben helyezkedik el, négy csoportos óvoda, családi házakkal körülvett zöldövezetben. Óvodánkban a gyermekeket szakmailag felkészült, melegszívű óvónők és dajkák várják, akik a rájuk bízott gyermekek testi-lelki szükségleteinek maximális kielégítésén fáradoznak. A gyerekek életkori sajátosságait és pedagógusaink képességeit figyelembe véve Újbuda Német Önkormányzata támogatásával alakítottuk ki a nemzetiségi nevelést, a gyermekek érzékenyítését a német nyelv iránt óvodánkban. Második nyelvünket, a németet úgy építettük be az óvoda mindennapi életébe, hogy elsődlegesen a gyerekek szókincsét bővítjük olyan területeken, amelyekben anyanyelvükön már biztosan mozognak. Célunk, hogy a gyerekek egyéni adottságaiknak megfelelően, a bennük rejlő képességeket, készségeket változatos tevékenységek végzése során, lehetőleg játékba ágyazottan, szorongás és frusztráció nélkül, sikerélmén nyel gazdagodva kibontakoztathassák. Óvodapedagógusaink olyan mintákat közvetítenek, melyek fejlesztik a gyermekekben lévő pozitív tulajdonságokat, érzelmileg gazdag, alkalmazkodó, környezetükben biztonságosan eligazodó, toleráns emberekké neveljük őket. Esztétikus, barátságos, világos, jól felszerelt csoportszobákkal, tornateremmel és ápolt, rendezett kerttel, nagy teraszokkal várjuk a hozzánk érkező gyermekeket. 2021-ben elnyerte a Zöld Óvoda címet, és páláyzati programjának megfelelően fűszer és idény termőnövényeket gondoznak a gyermekek a családias óvodakertben. A környéken élők német nemzetiségeinek hagyományait megőrizve, csoportjainkban a hangsúly a német, és magyar kultúra értékeit megőrző hagyományokon van. Rendszeresen részt veszünk az óvodai körzet iskolai, Közösségi Házbeli, vagy német nemzetiségi oktatást folytató iskolák ünnepi programjain. Óvodásaink az iskolafelkészítő munkánknak köszönhetően könnyen veszik az átmenetet az iskolába lépéskor. Az óvoda a szülők felé nyitott: a családok betekinthetnek gyermekeik óvodai életébe nyílt nap, fogadóórák, barkácsdélutánok, ünnepek, rendezvények alkalmával, valamint az óvoda nyilvános dokumentumainak áttekintésével is.

© 2013-2018 - BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA